Search form

LUCAS 2:4

4Jadeꞌenꞌampyts ja José jam Galilea chøøꞌñ ma̱ ja ka̱jp txøøwɨ Nazaret, jøts ja ñøjkxtøø Belén jam Judeɨt yꞌetjotp ma̱ ja David wyɨnaty tø kyaxɨꞌɨky, kumɨ jaꞌ ja José tyeetyꞌa̱pꞌajtpy.