Search form

LUCAS 2:46

46Kɨdɨgøøk xøønɨm ja tpa̱ttøø, jamdamɨk ja wyɨnaty tsa̱ptøjkjotp chøønɨ jam may kya̱jpxwejpɨ yꞌagujkp, jamɨk ja pyatmadøy jøts ja jam tꞌamɨdøy tyiktɨy tyiktuꞌugɨ.