Search form

LUCAS 2:48

48Xjats ku ja tyeety tya̱a̱k ojts yꞌijxyɨ, ñɨgyuma̱a̱p ja tyimyja̱a̱ꞌwɨdøø jøts ja tya̱a̱k ojts ñɨɨꞌmxyɨ:

―¿Ti, uꞌnk, jadeꞌen myikꞌadøøjstɨp? ¿Ti øøts jadeꞌen xjantyatump? Møk øø tø xjantyimyikjotmadyøkɨ wɨneꞌenɨn øøts ɨxa njawɨdity, mjayikꞌɨxa̱ꞌa̱y.