Search form

LUCAS 2:8

Ku ja borreekꞌejxpɨ ja a̱nkɨlɨs pya̱a̱dyɨdɨ

8Jamts wyɨnaty jɨyujkꞌejxpɨdɨ tsɨgɨꞌejxpɨdɨ wɨngon ma̱ ja ka̱jp txøøwɨ Belén, jaꞌats tꞌejxꞌejttɨp tsunaxyꞌampy ja byorreegɨdɨ.