Search form

LUCAS 20:2

2jaꞌats ɨdøꞌøn jam yɨdeꞌen wa̱ndøø:

―Yøꞌ mnɨga̱jpxp pøn jadeꞌen tø mdagutujkꞌatyɨ jøts jadeꞌen mꞌadøꞌøtst. ¿Pøn yø kutujk jadeꞌen tø mmøꞌøyɨ?