Search form

LUCAS 20:21

21Paty ja yɨdeꞌen tyiktøødøø:

―Wɨndsøn, nnɨja̱ꞌwɨp øøts jøts ku myikꞌɨxpiky øy tsuj, tɨy janch tukɨꞌɨyɨ xnɨgajpxy jøts kaꞌ me pøn xkupiky xkagupiky ti sa̱ me mwa̱ꞌa̱ñ, neꞌegɨ yikxon mets ja neꞌegɨ xna̱nkñɨꞌɨxpøkɨyɨ tɨy janch ja Dios tyɨyꞌa̱jtɨn sudso ja yiknɨja̱wɨt.