Search form

LUCAS 20:23

23Yja̱ꞌwɨyɨɨꞌñ Jesús ja jatyɨ jøts ku ja kyaꞌødyunwa̱ꞌa̱ñɨ, jøts ja tnɨma̱a̱y:

―¿Tiku øts jadeꞌen xkajpxyꞌejxtɨ, tigøjxp ku øts jadeꞌen xnɨwa̱mbatwa̱ꞌa̱ndɨ?