Search form

LUCAS 20:45

Ku ja Jesús tnɨga̱jpxɨ ja ka̱jpxwejpɨtøjk ja kyaꞌøwyɨnma̱a̱ꞌndyɨ

45May ja̱a̱ꞌy ɨdøꞌøn ɨxam amɨdodujktɨp ku ja Jesús tnɨma̱a̱y ja pyabøjkpɨtøjk: