Search form

LUCAS 20:5

5Wɨnets ja agøꞌømyɨ tkajpxyꞌa̱jttøø, yɨdeꞌen ja ñawya̱ꞌa̱ñɨdɨ:

―¿Sa̱ nnɨma̱ꞌa̱yɨn? Ku net yø njanɨma̱ꞌa̱yɨn jøts ku Dios ja tyanɨgutujkꞌa̱jtøø, yɨdeꞌents ɨnet yø xꞌadsoꞌowɨn: “Jøts ¿tigøjxp ku ja xkajanchja̱ꞌwɨdøø pønɨ jadeꞌen tam?”