Search form

LUCAS 20:9

Ku Jesús tmadya̱kpa̱a̱jty ja kaꞌødyumbɨdɨ

9Wɨnets ja Jesús tnɨmaabyɨna̱xwa̱ꞌjky ja mayja̱a̱ꞌy, yɨdeꞌen ja ejxpajtɨn madya̱ꞌa̱ky ja tuꞌuk tnɨmadya̱ktøjkɨyɨɨꞌñ:

―Ja døꞌøn ja̱a̱ꞌy yꞌijty tuꞌuk pøn jam kya̱mjotp tnejp ja uvɨ tsa̱ꞌa̱m, jøts ja ttukmɨda̱a̱ñ ja tyumbɨ wɨna̱a̱gɨn ku jekyꞌampy wɨdejtpɨ ñijkxy.