Search form

LUCAS 21:1

Ku ja kuꞌøktyøꞌøxy tpɨkta̱a̱jky lyɨmunsɨ

1Xjats ɨdøꞌøn ja Jesús ojts tꞌixy jap tsa̱ptøjkjøtpy ku ja kumeeñ ja̱a̱ꞌy jam wyɨnaty tkugonɨdɨ ja lyɨmunsɨ jam meeñꞌabøjkꞌɨɨꞌñjotp.