Search form

LUCAS 21:11

11Møkꞌampy ujx ña̱xt, yuu pa̱ꞌa̱m ña̱xkɨda̱ꞌa̱kt øy ma̱dsoo, adsøꞌjkyɨbɨm ja tukɨꞌɨyɨ myiktukꞌejxtɨt ku ja Dios ejxa̱ꞌa̱n møk tpɨkta̱ꞌa̱kt jam tsa̱jpwemp.