Search form

LUCAS 21:12

12’Jawyeents mee myikma̱jtsmukøxwa̱ꞌa̱nt, myikꞌɨxa̱ꞌa̱dɨt o ma̱dsoo. Kuts myikpa̱a̱ttɨt jøts myikwa̱nøjkxtɨt jam tsa̱ptøjkjotp ma̱ myiktɨɨdyuꞌundɨt, myiktɨꞌɨdyɨt myiktsuꞌumdɨt puxøjkjøtpy, ja møj wɨndsøndøjk myiktawɨnguwa̱wɨdɨt pøn jaty yikutujktɨp, jaꞌats ɨdøꞌøn ja mdukpøkyꞌa̱tɨdɨp ku øts njaꞌ xpabøjkɨdɨ.