Search form

LUCAS 21:15

15Øts meets ja wijyꞌa̱jtɨn nmoꞌop, øts meets nyikꞌayukpa̱a̱tp sa̱ mee mwa̱ꞌa̱nt jøts ja mmɨdsep nɨsudsoꞌampy kyaꞌadsojɨmbettɨt, jadiꞌiñɨ ja tmɨꞌamoꞌondɨt.