Search form

LUCAS 21:16

16Mdeety pa̱a̱t mda̱a̱k pa̱a̱t mee ngaꞌødyunɨyɨt. Tits ja chow ja mmɨguꞌuktøjktɨ jøts jaꞌadɨ pøn mmɨnamya̱a̱jyɨdɨp, myikꞌoogɨdɨp wɨna̱a̱gɨn meets jaꞌ.