Search form

LUCAS 21:20

20’Ku xꞌejxtɨt yø Jerusaléngɨt ka̱jp jøts ku amuum tseptumbɨtøjk tø ñɨꞌawɨdejtnɨyɨ, jadeꞌents meets ja xnɨja̱wɨt jøts ku yø ka̱jp wyɨnaty tsojk kyudɨgøøwya̱ꞌa̱ñ.