Search form

LUCAS 21:23

23¡Ayoꞌijxyɨm ja tøꞌøxyøjk yja̱ttɨt pøn jaty ja myutsk jam wyɨnaty tnɨkøjxpꞌa̱jttɨp, pøn jaty ja myaxuꞌnk jam wyɨnaty tø kyaxøꞌøktɨ! Pø jɨꞌɨyɨm ya̱ꞌa̱xyɨmxɨ døꞌøn ya̱ na̱xwiiñ yja̱tt, møk ja ja̱a̱ꞌy ayoꞌon tpa̱a̱ttɨt tꞌejxtɨt.