Search form

LUCAS 21:25

Sa̱ myeꞌent ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy myøjkudanaabyɨ

25’Wenk yø xøøw yø poꞌ yja̱tt, yø ma̱a̱dsa̱ꞌ nayɨdeꞌen; jøts na̱a̱jx ka̱jp jadiꞌiñɨ tya̱ꞌa̱ndɨt, nɨti ta̱bya̱jtɨn tkapa̱a̱ttɨt, øy ja tsøꞌøgɨ yikꞌoꞌjknɨyɨdɨt ku tmadoꞌodɨt ja mejy tyojmjøꞌøkt øy ma̱dsoo.