Search form

LUCAS 21:27

27Jaanɨmts ø xꞌejxtɨt, ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌdyɨ myøjkudanaabyɨ, ku nmɨmeꞌent yootsjøtpy ja nmøkꞌa̱jtɨn, ja̱jpɨm tsama̱mbɨm ja nꞌajuꞌuk nyikaxøꞌøkt.