Search form

LUCAS 21:28

28Ku døꞌøn ja jadeꞌen yja̱jtꞌukwa̱ꞌa̱nt, møk mnabyɨkta̱ꞌa̱gɨdɨt jøts xjøpꞌejxtɨt jøts ku tsojk myeꞌent pøn myiknɨtsoꞌokꞌa̱tɨdɨp.