Search form

LUCAS 21:29

29Ñayɨ tyamɨmadya̱kpa̱jtɨyɨɨꞌñ jaꞌ jaduꞌuk ejxpajtɨn madya̱ꞌa̱ky jøts ja wya̱a̱ñ:

―Ku xꞌejxtɨ ja iigɨ kipy uk øy ti kipy kya̱ꞌa̱dɨgach ja yꞌa̱a̱y.