Search form

LUCAS 21:3

3wɨnets ja Jesús ja pyabøjkpɨtøjk tnɨma̱a̱y jøts ja wya̱a̱ñ:

―Janch meets ɨdøꞌøn nnøjmɨ, jøts ku yø kuꞌøktyøꞌøxy ayoobɨ neꞌegɨ myɨnajxpy lyɨmunsɨ yø jam Dios wyɨngujkp øy ɨdøꞌøn yø kyama̱ba̱a̱dɨ sa̱m o pøn yjaꞌ tpɨkta̱ꞌa̱ktɨ.