Search form

LUCAS 21:34

34’Øyɨm mja̱a̱ꞌyꞌa̱ttɨt, kidi mꞌa̱a̱w mjoojt xamɨyoxtɨ midi yiktundɨgøøpy, kidi ja nøø ja muꞌuk xunkꞌa̱ttɨ, kidi meets ja neꞌegɨ xajotɨgøydɨ ti jaty ja ejtp na̱xwiiñ jøts jadeꞌen adsuꞌjky mgayikuba̱a̱dɨdɨt