Search form

LUCAS 21:36

36Jøpꞌejxtɨts meets, ajotꞌa̱tꞌettɨ ja Dios jøts mnɨwa̱ꞌa̱dsɨdɨt ja ayoꞌon midi tunɨp ja̱tɨp, jøts ø xwɨnguwa̱ꞌa̱gɨdɨt a̱mgujk jotkujk, ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy myøjkudanaabyɨ.