Search form

LUCAS 21:4

4Jaꞌ yø iiy yojxtɨp midi yø wɨnda̱ꞌa̱nxɨyɨdɨp ya̱m yø kuꞌøktyøꞌøxy ayoobɨ neꞌegɨ tpɨkta̱ꞌa̱ky ja yiktuujnɨk ja ñɨdsɨna̱a̱jyɨk.