Search form

LUCAS 21:7

Ku ejxa̱ꞌa̱n jawyeen yikpɨkta̱ꞌa̱kt ku wyɨnaty ja tɨɨdyuꞌunɨn xøøw wyɨngøñ

7Wɨnets ja tyiktøødøø jøts ja tnɨmaadyøø:

―¿Juunɨ wɨndsøn ɨdøꞌøn ja jadeꞌen yja̱tt? ¿Ti døꞌøn ja yiktanɨja̱wɨp jøts ku døꞌøn ja wyɨnaty jadeꞌen yja̱twa̱ꞌa̱ñ?