Search form

LUCAS 21:9

9Jøts ku xnɨmadoꞌa̱ttɨt ja tsep, uk tyiktɨga̱tstɨ ja kyutujk adsepkøjxp, kidits me mdsøꞌøgɨ; pø jawyeenxɨ døꞌøn ya̱ꞌa̱t jadeꞌen ña̱jxkøxt, kaꞌanɨmts ɨdøꞌøn wyɨnaty kyaꞌpxy jøts kyugøxɨt ja na̱xwiiꞌñɨt.