Search form

LUCAS 22:16

16Janch øts ɨdøꞌøn nwa̱ꞌa̱ñ jøts ku meets ɨxya̱myɨ jadeꞌeñɨ nja̱a̱kmøøtkay jaanɨm jadɨgojk ku myeꞌent ja Dios kyutujk midi ja tyanɨtanaapy yja̱a̱ꞌy.