Search form

LUCAS 22:17

17Wɨnets ja tnɨxa̱jɨyɨɨꞌñ tuꞌuk uujkꞌɨɨꞌñ, jøts ja jawyeen ttukmøja̱ꞌwɨyɨɨꞌñ ttukunuuꞌkxyja̱ꞌwɨyɨɨꞌñ ja Dios Teety, jøtsnɨm ja wya̱a̱ñ:

―Axa̱jɨdɨ ya̱ꞌa̱t jøts xꞌukwa̱ꞌkxtɨt;