Search form

LUCAS 22:18

18øts køꞌøm wa̱mp jøts ku ø kaꞌap tsojk nꞌukꞌuknɨt yø uvɨ tsa̱ꞌa̱m nøøꞌuꞌnk, jaanɨm jadɨgojk ku Dios ja kyutujk tyikmeꞌent midi ja tyanɨtanaapy yja̱a̱ꞌy.