Search form

LUCAS 22:20

20Nayɨdeꞌen ja uujkꞌɨɨꞌñ ja ttuuñ ku ja yꞌaꞌuxꞌa̱jtkøjxtøø, jøts ja wya̱a̱ñ:

―Ya̱ꞌa̱t tsa̱pnøøꞌuujkɨn ɨdøꞌøn ɨxya̱m ta̱mp ejxpajtɨn ku ja Dios Teety ja wya̱nda̱ꞌa̱ky tyikꞌaduky sa̱mdam ja ttamɨꞌawa̱ꞌa̱nɨyɨɨꞌñ ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy ja nɨtsoꞌokꞌa̱jtɨn. Ɨxyamts ɨdøꞌøn ja choꞌonda̱ꞌa̱ky ku øts ja nnɨꞌjpy ɨnet wyɨdsuꞌunt wyɨda̱xt.