Search form

LUCAS 22:24

Ku ja Jesús kyudanaabyɨtøjk tkajpxyꞌa̱ttɨ pøn ɨdøꞌøn jawaanɨ møj pɨdsøꞌømp

24Xjats ja xem ya̱m tkajpxyꞌa̱jtpɨnɨbøjkɨdøø pømbɨ døꞌøn jadyimyꞌukmøjtøkɨp.