Search form

LUCAS 22:26

26Kaꞌats meets ɨdøꞌøn jadeꞌen mja̱a̱ꞌyꞌa̱ttɨt; pønɨ pøn møjtøjkɨp, pønɨ pøn anaꞌamp, kidi ja jawyeen namyɨdunɨ ttsøky; jaꞌ ɨdøꞌøn pa̱a̱tꞌa̱jtɨp ja myɨguꞌuk tpudøkɨp.