Search form

LUCAS 22:27

27¿Pømbɨ døꞌøn møjtøjkɨp? ¿Jaꞌ pøn yikwɨndsøꞌjkɨp, uk jaꞌ pøn wɨndsøꞌjkɨp ma̱ ja kaadya̱a̱jk jam? ¿Kidi jaꞌajɨp møjtøjkɨp pøn jam tø twɨnguwaadsɨ ja kaabyajt jøts ja yikwɨndsøꞌøgɨ? Ɨxya̱ts meets jadeꞌen nmøøtwɨdity sa̱m jaꞌ pøn ja myɨguꞌuk wyɨndsøꞌjkɨp.