Search form

LUCAS 22:32

32tøts me nnɨꞌamɨdowɨ jøts kidi yikmɨmajada̱ꞌa̱ky ja mjanchja̱ꞌwɨn ku jadeꞌen mꞌukja̱tt mꞌukubatt. Kuts ja mꞌajotꞌa̱jtɨn jadɨgojk tuꞌugyɨ xyikꞌett, ka̱jpxjotꞌamøjkɨts ja mmɨguꞌuk pøn jaty ø njaꞌajtpy.