Search form

LUCAS 22:34

34Wɨnets Jesús ja ñɨma̱a̱jyøø:

―Øts Pedro døꞌøn wa̱mp jøts ku tsa̱pnɨꞌa̱a̱w wyɨnaty kaꞌanɨm yꞌaya̱jxjɨꞌɨkñɨm, ku mets wyɨnaty tɨgøøk ojk tø xkuꞌøøꞌnɨ jøts ku me xkaꞌijxyꞌaty.