Search form

LUCAS 22:36

36Wɨnets ja ñɨma̱a̱jyɨdøø:

―Yamnɨmts ɨnet ja pejn xwetstɨt pønɨ pøn yjaꞌ jam, nayɨdeꞌen ja meeñ abøjkꞌɨɨꞌñ; pønɨ pøn ja chujx kaꞌejtxɨp, wan ja ñɨjan ttøøky jøts ja ttajuꞌuty.