Search form

LUCAS 22:42

42yɨdeꞌen:

―Dios Teety, pønɨ mdsøjkpy, jøts ø kaꞌ jadɨneꞌen nꞌayoꞌomba̱a̱tt; kidi øtsɨpts njaꞌ køꞌøm nyiktumpy, jaꞌ ø nbadumpy pønɨ sa̱ me xamɨdsøky.