Search form

LUCAS 22:52

52Xjats ja tnɨma̱a̱y ja teetywɨndsøndøjktɨ, ja ka̱jpxwejpɨtøjktɨ, ja møja̱a̱ꞌdyøjktɨ wɨneꞌenɨn ja jam wɨnaty tø myendø jøts ja yiktsoonwa̱ꞌa̱ñɨ:

―Ja tsujx, ja kipy meets ya̱m xanɨmemp. ¿Ti øts yja̱wɨ tø ndunɨ? ¿Tø øts yja̱wɨ nmaaꞌtsnɨ?