Search form

LUCAS 22:53

53Ku meets jam yꞌijty nxumɨmɨnabya̱a̱dyɨ jabom jabom jam tsa̱ptøjkjotp, nɨwɨneꞌenɨnts meets yꞌijty sa̱ xkatuñ xkanøjmɨ; ya̱mts meets wɨnet tø mna̱xwa̱ꞌa̱ky ku ja et tø chuuꞌjɨ kyoodsɨ jøts mɨkuꞌ yjaꞌ jadeꞌen myajada̱ꞌa̱ky.