Search form

LUCAS 22:60

60Xjats ja Pedro wya̱a̱ñ:

―Mɨguꞌuk, nguidyimñɨja̱ꞌwɨp øts pø ti mets jadeꞌen mmadyaꞌkpy.

Jøts nay jatyɨ nay ɨxamnɨ ja jadeꞌen kyaka̱jpxꞌaba̱a̱dɨ ku ja tsa̱pnɨꞌa̱a̱w tuꞌuk yꞌaya̱jxy.