Search form

LUCAS 22:61

61Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm tꞌejxjɨmbijty ja Pedro, wɨnets ja Pedro tja̱ꞌmyejch ku nwɨndsønꞌa̱jtɨm ja wyɨnaty tø ñɨɨꞌmxyɨ: “Ku tsa̱pnɨꞌa̱a̱w ɨnet yꞌaya̱ꞌa̱xt, tø mets wyɨnaty tɨgøøk ojk xkuꞌøøꞌnɨ jøts ku me kaꞌ xꞌijxyꞌaty, jøts ku me kaꞌ xnɨja̱wɨ.”