Search form

LUCAS 22:63

Ku ja Jesús yiktaxiꞌiky yiktaguyaty

63Jøts ja ja̱a̱ꞌdyɨ pøn ja Jesús wyɨnaty tkøjøꞌømꞌa̱jttɨp, ojts ja ttaxeꞌektɨ ttaya̱ꞌa̱xtɨ, jøts kawɨneꞌen twɨnwoptɨ tjøpwoptɨ.