Search form

LUCAS 22:7

Ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm yja̱a̱kꞌukꞌaꞌuxꞌa̱jtnɨ ja pyabøjkpɨtøjk

7Xjats ja xøøw tpa̱a̱jty ku ja tsa̱pkaaky kyayikay levadurɨ møøt, xjats ɨdøꞌøn ja borreegɨ maxuꞌnk wyɨnaty yꞌookwa̱ꞌa̱ñ, jøts jaꞌ ɨdøꞌøn yikyøxyꞌa̱jtp ku ja pa̱skɨ xøøw ñaxy.