Search form

LUCAS 22:70

70Wɨnets ja nɨdukɨꞌɨyɨ wya̱ndøø, nɨdukɨꞌɨyɨ ojts yiktɨyɨ:

―¿Janch mets ɨdøꞌøn Dios Uꞌnk?

Jøts Jesús yꞌadsøøy, yɨdeꞌen ja tnɨma̱a̱y:

―Øts ɨdøꞌøn jaꞌ, nagyøꞌøm meets ɨxa jadeꞌen tø mwa̱ꞌa̱ñ.