Search form

LUCAS 23:15

15Nayɨdeꞌen Herodes yø nɨti tundɨgøꞌøyɨn tkapa̱a̱jtxɨ, ɨxya̱ts ja tø tkajxjɨmbejtnɨmɨ jadɨgojk. Ɨxats ɨdøꞌøn xꞌejxtɨ jøts ku kaꞌ pya̱a̱tꞌatyɨ jøts yø yꞌookt.