Search form

LUCAS 23:18

18Jøts ja nɨꞌijtyɨ møkꞌampy wya̱mbɨna̱xwa̱ꞌa̱ktøø:

―¡Yikjɨwa̱ꞌa̱k yøꞌ, jøts yø Barrabás neꞌegɨ xyikꞌawa̱ꞌa̱tspɨdsøꞌømt!