Search form

LUCAS 23:19

19Tsepꞌejxp ɨdøꞌøn ja Barrabás jam wyɨnaty jam ka̱jpjotp jøts ja tø yikja̱a̱ꞌyꞌøøky, jaꞌats ja kyubuxøjktøjkɨyɨɨꞌñ, jaꞌ ja wyɨnaty tø yiktagudsumɨ.