Search form

LUCAS 23:23

23Jøts ti døꞌøn ja tjantyimdyejtɨ, møk ja tyimdyanɨdɨ jøts ja tnøjmɨdɨ wan tyikruspety; yjanchkaꞌukꞌamonɨdɨ jaꞌ, jøts ɨdøꞌøn ja teetywɨndsøndøjk ja jadeꞌen tna̱nktyuujnɨdøø sa̱m ɨdøꞌøn ja wyɨnaty tyimyjotkɨda̱ꞌa̱ktɨ.