Search form

LUCAS 23:28

28Jøts Jesús ja ojts yꞌijxyɨdɨ jøts ja ñɨma̱a̱jyɨdøø:

―Meets Jerusaléngɨt tøꞌøxyøjktɨ, kidi ø xkuya̱a̱xɨdɨ, køꞌømyɨ mee mnabyaya̱ꞌa̱xɨt jøts jaꞌ mꞌejxtɨp ja mꞌuꞌnk mꞌuna̱ꞌjk, jaꞌ mbaya̱ꞌa̱xtɨp.